ext54k.jpg
Familie Hytter - Høyanger

Familie Hytter - Høyanger kommune


Tanken var å tegne 2 nye hytter for den eksisterende familieeiendommen, for å erstatte de eksisterende bygningene.
Arealene og volumene ble satt fra start, og med en liste over ønsker og behov for de forskjellige hyttene. Det var retningslinjen for en skisse- og idéfase, hver hytte er sammensatt av et enkelt bind, og mens formene på utsiden er like, endret fasadene seg deretter til romplanen og behovene. Innvendig planløsning er også forskjellig for hver hytta, og ble definert av bruken den vil ha.
Tre har den største tilstedeværelsen i bygningen, inne og ute, og gir den beste forbindelsen til naturen rundt og beholder arven til de eksisterende trebygningene.
De to hyttene er plassert på platået, og gjør beliggenheten perfekt for hovedfasaden og utsikt til fjorden og fjellene, hyttene er plassert langt nok fra hverandre for å imøtekomme mathagen som ligger mellom dem.

8_auto_x2
1a
3b_auto_x2
2_auto_x2
ext6
6
exth1
Kjøkken H1a
7a
rom3H1
rom2H1
rom2H1a
rom 1H1
badromPrivatH1
badromH1ab
ext4
ext3
9
rom2H2
10a
badH2
ext2
dark1