top of page
ext54k_edited.jpg
Familiehytter - Høyanger

Tanken var å tegne to nye hytter for å erstatte de eksisterende bygningene på familiens eiendom. Arealene og volumene ble satt fra start, sammen med en liste over ønsker og behov for de forskjellige hyttene. Dette var utgangspunktet for en skisse- og idéfase, hvor hver hytte består av ett avlangt bygg. Mens formene på utsiden er like, endret fasadene seg deretter til romplanen og behovene. Innvendig planløsning er også forskjellig for hver hytte, og ble definert av bruken den vil ha.


Treverk dominerer hyttene både inne og ute. Dette binder byggene til naturen rundt og ivaretar arven fra de eksisterende trebygningene. De to hyttene er plassert på platået, og gjør beliggenheten perfekt for hovedfasaden med utsikt til fjorden og fjellene. Hyttene er plassert langt nok fra hverandre til å gi plass til uterommet mellom dem.

Panorama
fra fjord
fasader
tak utsikt
ute belysning
terrase
Hytta 1
Kjøkken H1
Kjøkken2 H1
rom3H1
rom2H1
rom2H1a
rom 1H1
badromPrivatH1
badromH1ab
Hytta 2
Kjøkken H2
Kjøkken2 h2
rom2H2
soverom H2
badH2
ext2
dark1
3d utsikt fra veggen
bottom of page