Øykjeneset 34, 5258 Blomsterdalen - GNR./BNR. 112/134 – Bergen Kommune

 

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre

byggearbeider.

 

Hva gjelder varselet?

Vi varsel med det om tilbygg av huset, Øykjeneset 34

Planen er å tilbygg en del av det eksisterende huset, terrassen og bygge om garasjen (rive det gamle), og bygget muren i enden av terrenget..

Planen er å få oppgradere det eksisterende huset og også en bedre utnyttelse av utearealet.

 

Det skal ha:

Situasjonsplan

Planer, fasader og snitter

3D bilder

 

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.

Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.

 

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

 

 

Bergen 10. April – 2022

 

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

01E situsasjonsplan eksisterende.jpg
02E planer.jpg
03E - fasader.jpg
04E - planer og fasader garasje.jpg
01 - situasjonsplan.jpg
08 - mur situasjonsplan 1200.jpg
09 - mur plan, snitt og fasade.jpg
03 - Takplan.jpg
04 - 1etasje og kjeller plan.jpg
05 - fasader og snitt.jpg
06 - garasje.jpg
07 - aksonometri.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg