top of page

Øvre Møllenberg gate 37b – Trondheim Kommune

 

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre byggearbeider.

 

Hva gjelder varselet?

Vi varsel med det om bygg parkering og renovering av huset, Øvre Møllenberg gate 37b.

Vi har til hensikt å bygge ny parkering i forkant av terrenget, i grense for terrenget med gaten Øvre Møllenberg gate, og vi ønsker også å renovere det eksisterende bygget på baksiden, i nærheten av parken. Vi vil også ha noe forsterkning av yttervegg på hovedhuset, for vedlikehold og konstruksjonsformål - dette arbeidet vil først bli gjort for å få det grunnleggende arbeidet forberedt for resten av utviklingen av prosjektet.

 

Det skal ha:

Situasjonsplan

Planer, fasader og snitter

3D bilder

 

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.

Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidgrend.

 

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

 

 

Bergen 30. Juni – 2022

 

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

00 - situasjonsplan1500.jpg
01  takplan og 2etasjeplan_page-0001.jpg
02  1etasjeplan og parkering_page-0001.jpg
03 fasade øst_page-0001.jpg
04 fasade nord_page-0001.jpg
05 fasade sør_page-0001.jpg
06 snitt A-AA_page-0001.jpg
07 snitt B-BB_page-0001.jpg
08 aksonometri01_page-0001.jpg
09 aksonometri02_page-0001.jpg
01.jpg
04.jpg
06.jpg
07.jpg
03.jpg
05.jpg
6.jpg
bottom of page