top of page

Minnestraumen 29, 5174 Mathopen – Bergen


Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre byggearbeider.


Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om oppussing av huset Minnestraumen 29,
Planen er å renovere en del av det eksisterende huset, for det meste innvendig, og også noen fasader angående et par vinduer og legge til en terrasse til sørfasaden, som også gir mulighet for å inkludere og utvendig trapp som gir tilgang til dør til kjøkken. og øverste etasje.
Vi vil fjerne det eneste vinduet i nordfasaden, og også fjerne og legge til vinduer på østfasaden. Vi gjør ikke endringer på fasaden vest, og bare oppgradering av vindu og dør på sørfasaden knyttet til ny terrasse og trapp utvendig område.
I forkant av huset knyttet til veien vil vi ta ut noe terrengmasse for å gi plass til mer parkeringsplass for bil og sykler. Jeg vil beholde samme plassering av støttevegg og inngangsparti for parkeringen som i dag, bare gi den en oppgradering på konstruksjon etter behov.
Planen er å oppgradere eksisterende hus og også utnytte uteområdet bedre.


Det skal ha:
Situasjonsplan
Planer, fasader og snitter

3D bilder


Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.
Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.


Bergen 4. August 2022
Paulo Areia
Arkitekt MNAL

01 Situasjonsplan_page-0001.jpg
02 G - Planer Kjeller 1 etasje og takplan_page-0001.jpg
03 G - Fasader og Snitt AA_page-0001.jpg
04 G - Garasje Planer fasader og snitt BB_page-0001.jpg
05 R - Plan 01 og Plan 02 og Takplan_page-0001.jpg
06 R - Fasader og Snitt CC_page-0001.jpg
07 E - Garasje Planer fasader og Snitt DD_page-0001.jpg
04.jpg
05.jpg
03.jpg
01.jpg
02.jpg
bottom of page