Øvre Eikeviken 3, - GNR./BNR. 168/1284 –  Bergen kommune.


Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre
byggearbeider.

Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om fasadeendringer, fra vinduene og garasjeporten - Øvre Eikeviken 3.

Det skal ha:
Situasjonsplaner
Planer, snitt og fasader

Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia, Storrinden 15 – 5252 Søreidgrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

Bergen 1. juni - 2022


Mvh,

Paulo Areia
Arkitekt MNAL

01 Situasjonsplan_page-0001.jpg
02E Planer_page-0001.jpg
03E takplan snitt fasader_page-0001.jpg
04Efasader_page-0001.jpg
05End Planer_page-0001.jpg
06End takplan snitt fasader_page-0001.jpg
07End fasader_page-0001.jpg