top of page

Vindharpevegen 49,5237 Rådal – Bergen Kommune

 

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre

byggearbeider.

 

Hva gjelder varselet?

Vi varsel med det om tilbygg av huset, Vindharpevegen 49.

Planen er å tilbygg en del av det eksisterende huset.

Planen er å få oppgradere det eksisterende huset og også en bedre utnyttelse av utearealet.

 

Det skal ha:

Situasjonsplan

Planer, fasader og snitter

3D bilder

 

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.

Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.

 

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

 

 

Bergen 14. April – 2022

 

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

01 situasjonsplan.jpg
02E kjeller og1 etasjeplan.jpg
03E loft og takplan.jpg
04E nord og øst fasader.jpg
05E sør og vest fasader.jpg
06E snitt.jpg
07T kjeller og1 etasjeplan.jpg
08T loft og takplan.jpg
09T nord og øst fasader.jpg
10T sør og vest fasader.jpg
11T snitt.jpg
5.jpg
3.jpg
4.jpg
bottom of page