Nabovarsel:


Tvihaugane 7 - GNR./BNR. 41/341 – Sandnes Kommune


Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre
byggearbeider.


Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om tilbygg, Riving, Endring av fasade i Tvihaugene 7.
Planen er å utvide huset fra stue og fasade mot hage, og gi det nye området vinduer og
dører. Huset vil opprettholde samme type materialer og arkitekturstil som det har nå.
Det skal ha:
Situasjonsplan
Snitt
Plan og fasade


Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også
sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til
samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.


Bergen 21. mars - 2021
Mvh,


Paulo Areia
Arkitekt MNAL

situasjonsplan01.jpg
planer02.jpg
planogsnitt03.jpg
3d05.jpg
fasader04.jpg