top of page

Gardslivegen, 5785 Vøringsfoss- GNR./BNR. 18/344 – Eidfjord Kommune

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre

byggearbeider.

En dispensasjonssøknad skal vil leveres sammen med byggesøknaden, der vi ber om dispensasjon for kotehøydeforutsetningene i utbyggingsplanen for Garen 18/1 og 5 m.fl.

Tomten vår, A13, har en maksimal kotehøyde på 771,5m, som gir en maksimal mønehøyde på 777,0m (771,5 + 5,5m mønehøyde på bygg).

Vi ønsker å øke mønehøyde på bygg med 0,3m, men samtidig redusere kotehøyden til 769,9m. Det vil gi en total mønehøyde på 769,9 + 5,5 + 0,3m = 775,7. Altså vil man, selv med økt mønehøyde for bygget, ha en netto reduksjon av total mønehøyde på 1,3m.

Dispensasjonssøknaden er også i tråd med tilsvarende søknader som er godkjent for bnr 18/295 (A11) og 18/311 (A89).

 

 

Hva gjelder varselet?

Vi varsel med det om bygge en hytta – Gardslivegen, GNR./BNR. 18/344.

Planen er å bygge en nye hytta.

Det skal ha:

Situasjonsplan

Planer, fasader og snitter

3D bilder

 

 

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.

Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

 

Bergen 19. Januar - 2022

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

Hytta Garen situasjonsplan Øystein.jpg
Situasjonsplan01.jpg
Takplan_02.jpg
1etasjeplan03.jpg
Loftplan04.jpg
fasader05.jpg
fasader06.jpg
snitt07.jpg
3d08.jpg
3d09.jpg
3d10.jpg
bottom of page