Storesåta 19,5258 Blomsterdalen - GNR./BNR. 114/174 – Bergen Kommune
Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre
byggearbeider.


Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om tilbygg or renovering, Storesåta 19.
Planen er å renovere en del av det eksisterende huset og også tilbygg.
Vi vil ha hovedbygningen innenfor samme veggstruktur, og fikse taket til en enkelt skråning. Vi moderniserer også baksiden av huset og vurderer garasjen for bruk.
Det skal ha:
Situasjonsplan
Snitt
Plan og fasade


Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.


 


Bergen 29. Juni - 2021
Mvh,


Paulo Areia
Arkitekt MNAL

01situasjonsplan500a.jpg
02situasjonsplan200.jpg
04takplan.jpg
03loftplan.jpg
051etasjeplan.jpg
06kjellerplan.jpg
07fasader.jpg
08fasader.jpg
09snitt.jpg
A3d1.jpg
A3d2.jpg
A3d3.jpg