Steinsvikvegen 34 D,5251 Søreidgrend - GNR./BNR. 36/499 – Bergen Kommune
Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre
byggearbeider.


Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om tilbygg, Steinsvikvegen 34D.
Planen er å bygg en sommerstue I terrase/veranda som eksisterer . Huset vil opprettholde samme type materialer og arkitekturstil som det har nå.
Det skal ha:
Situasjonsplan
Snitt
Plan og fasade


Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.


 


Bergen 21. Juni - 2021
Mvh,


Paulo Areia
Arkitekt MNAL

situasjonsplan01.jpg
planogsnitt T06_edited.jpg
planer T07_edited.jpg
fasader T09_edited.jpg
fasader T09_edited.jpg