top of page
04kopi.jpg
Renovering og utvidelse av familiehus

Prosjektdetaljer
Prosjekttype: hus
Sted: Trondheim, Norge
Størrelse: 364m2
År: 2023

Det eksisterende huset tjente ikke lenger behovene til den nye eieren, og trengte også og oppdatere viktige infrastrukturdeler (elektrisk og VVS). Dette ga mulighet til å renovere og gjøre nødvendige utvidelser av bygget og nye arealer til huset. Den nye prosjektløsningen ga flere rom og bedre oppholdsrom for huset og sammenhengende arealer (garasje og utvendig stue mot hagen).

bottom of page