top of page

Slik jobber vi sammen

Nedenfor går vi gjennom alle fasene i et nybyggprosjekt. Slik kan du få et bilde av veien fra idé til ferdig resultat. Hvordan og hvor lang prosessen er, avhenger av hva slags prosjekt vi skal hjelpe deg med. En mindre romrenovering eller et mindre uteprosjekt, som å sette opp en bod, trenger ikke nødvendigvis å følge alle punktene under.

Generelt har et prosjekt tre hovedfaser: Oppstart, idé og tegning og gjennomføring
 

A.jpg

Oppstart

Fase 1

Befaring:
Vi besøker tomten sammen med deg. Vi bruker god tid for å bli kjent med både med tomtens fysiske muligheter og hindringer og miljø og byggeskikk rundt tomten, og vi blir bedre kjent med deg og hva du ser for deg. Vi spør deg også om hva du tenker om økonomi og tidshorisont, og vi lager en enkel konseptskisse basert på det du har fortalt oss.

 

Tilbud:
Vi setter opp og sender deg et tilbud. Der står det hvilke oppgaver som skal løses og hva vi skal levere, og hva vi forventer at det vil koste.

 

Forventningsavklaring:
Når du har fått og akseptert tilbudet vårt, begynner vi å hente inn all informasjonen vi trenger. Her finner vi blant annet ut hvordan dine tanker om rom, materialbruk og uteområder harmonerer med økonomien i prosjektet. Vi henter inn kartgrunnlag og areal- og reguleringsplaner og gjør nødvendige oppmålinger. Sammen med erfaringene fra befaringen på tomten, gir dette oss en god oversikt over hvilke muligheter og begrensninger vi må forholde oss til.

 

Forhåndskonferanse:
I de aller fleste prosjektene er lurt å ha en forhåndskonferanse med kommunen. Her kan du lese mer om hva det innebærer. Her er det ofte fint å ha med en enkel skisse over ideen vår. Da kan vi fortelle hva vi tenker, og kommunens representanter kan si om det er noe spesielt vi må ta hensyn til. Slik unngår vi problemer senere.

Idé og
tegning

Fase 2

Mulighetsstudie:
Nå begynner vi å se på konkrete løsninger for prosjektet. Målet med mulighetsstudien er å se om det finnes flere mulige løsninger for din idé. Slik kan vi finne ut om den første løsningen du og vi tenkte på, faktisk er den beste. Mot slutten av mulighetsstudien bestemmer vi oss i fellesskap for den beste retning videre. Det vi går for her, er det vi skisserer ut i neste fase. Vi må blant annet bestemme oss for hvor på tomten bygget skal være og størrelsen og høyden på bygget. Det er viktig for at vi skal kunne vurdere prosjektforslaget opp mot bygningslov og forskrifter. Her avgjør vi også om vi må søke dispensasjon fra kommunale planer.

 

Skisser:
Nå begynner vi å tegne frem den løsningen vi i fellesskap har gått for. I skissefasen går vi flere runder frem og tilbake og tilpasser tegningene til vi får et resultat både du og vi er fornøyde med.

 

Tegninger:
Når vi er fornøyde med skissene, lager vi alle tegninger til byggesøknaden.

hytte1ut1.jpg

Gjennom-
føring

Fase 3

Byggesøknad:
I større prosjekter, som ny bolig eller fritidsbolig og større tilbygg, er det krav om en ansvarlig søker. Det er en administrativ rolle. Den har ansvar for all kontakt mellom de ulike partene, som tiltakshaver (deg), kommunen og utbygger. Vi bistår gjerne med å være ansvarlig søker. Da tar vi det hele og fulle ansvaret for byggesøknaden til kommunen med alt det medfører, som for eksempel søknad om dispensasjon, ferdigattest og eventuell naboerklæring og nabovarsel.

I de aller minste prosjektene kan det hende det ikke er nødvendig med byggesøknad. Her kan du lese mer om hva som er søknadspliktig og ikke.

Kommunen skal avgjøre byggesaker innen maksimalt tolv uker. Hvis disse vilkårene er oppfylt, har de tre uker på seg.


Tilbudsinnhenting:
Hvis du ikke allerede har valgt entreprenør, kan vi hjelpe deg med å hente inn tilbud for jobben. Vi har lang erfaring med å samarbeide med håndverkere, og vi vet hva som er viktig for at jobben skal bli gjort på en god og ryddig måte. På Vestlandet kjenner vi også mange entreprenører og håndverksbedrifter som vi har samarbeidet med tidligere.

Detaljering:
Når kommunen har godkjent søknaden, begynner forberedelsene til byggefasen. Hvor lang tid dette tar, er avhengig av hvor stort og kompleks prosjektet er. Vi møter entreprenøren og blir enige om detaljene rundt arbeidstegningene vi skal lage til dem. I denne fasen får vi på plass alle de tekniske detaljene.
Vi tegner og planlegger også interiør og uteområder, hvis du ønsker hjelp med det. Alt dette, med presise detaljer, lager vi arbeidstegninger av. Dermed vet entreprenøren(e) nøyaktig hva de skal gjøre.

Bygging:
Når selve byggingen starter, er den viktigste delen av jobben vår gjort. Det betyr på ingen måte at vi glemmer deg og prosjektet ditt.
Vi er opptatt av at du skal få det du ønsker deg og drømmer om. Da er det viktig at vi er tilgjengelige gjennom hele prosessen, og hjelper til hvis det for eksempel skulle oppstå noe under byggingen.

Har du et prosjekt i tankene?

Ta kontakt for en prat om hva vi kan få til sammen!

contact
fasade nord1Edited.jpg

Arkontor AS
 

Kontor:

Kokstadveien 9

5257 Kokstad - Bergen

epost@arkontor.no

 

Tel: 451 99 651

Postadresse:

 

Storrinden 15

5252 Søreidgrend - Bergen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Houzz

- arkitekt i bergen - arkitektur - rådgiver - konsulent - arkitektvestland

bottom of page