top of page

Nøttveitvegen 47 – Bergen


Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre byggearbeider.


Hva gjelder varselet?

Vi varsler herved påbygg til huset Nøttveitvegen 47.
Planen er å forlenge en del av det eksisterende huset, for det meste innvendig, bruke arealet til den eksisterende carporten, og lage et nytt garasjeområde, med et flatt grønt tak over garasjen og også lage en hagebod.


Det skal ha:
Situasjonsplan
Planer, fasader og snitter

3D bilder


Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.
Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidgrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.


Bergen 14. August 2022
Paulo Areia
Arkitekt MNAL

01 situasjonsplan_page-0001.jpg
02E Planer og snitt_page-0001.jpg
03E Takplan og fasader_page-0001.jpg
04N Takplan og avstand_page-0001.jpg
05N planer_page-0001.jpg
06N Fasade nord og snitt_page-0001.jpg
07N fasadevest og bod_page-0001.jpg
01.jpg
03.jpg
04.jpg
06.jpg
02.jpg
bottom of page