top of page

Strorestraumen 18, 5212 Søfteland - GNR./BNR. 61/199 –  Bjørnafjorden kommune.


Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å utføre byggearbeider.

Hva gjelder varselet?
Vi varsel med det om bygg en støttemur på tomt grense, Storestraumen 18.

Det skal ha:
Situasjonsplaner
snitt og fasader
3D bilder

Har du spørsmål eller merknader?
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.
Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no
Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia, Storrinden 15 – 5252 Søreidgrend.
Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

Bergen 15. Juli - 2022


Mvh,

Paulo Areia
Arkitekt MNAL

01E situasjonsplan_page-0001.jpg
02 situasjonsplan 1200_page-0001.jpg
03 snitt og fasade_page-0001.jpg
02b.jpg
03a.jpg
01a.jpg
04a.jpg
bottom of page