top of page

Skjoldhøgda 187 – Bergen Kommune

 

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen og skal sende søknad om godkjenning av endringene i fasade og bruk av husrommene.

 

Hva gjelder varselet?

Vi varsel med det om søknad om godkjenning av endringene i fasade og bruk av huset i Skjoldhøgda 187.

Det er gjort noen endringer på huset, blant annet noe økning av vindusstørrelsen i kjelleren, og også bruksendring av kjeller og loft, til bruksarealer. Disse endringene er gjort tidligere og vi søker nå om godkjenning av endringene.

 

Det skal ha:

Situasjonsplan

Planer, fasader og snitter

Søknad for dispensasjon og unntak

 

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651.

Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia, Storrinden 15 – 5252 Søreidgrend.

 

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

Bergen 24. mai – 2022

 

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

01G-Kjellerplan 1etasjeplan.jpg
02G-loftplan takplan.jpg
03G-fasader snitt.jpg
04G- Planer fasader snitt garasje bod.jpg
05E-Kjellerplan 1etasjeplan.jpg
06E-loftplan takplan.jpg
07E-fasader snitt.jpg
08E- Planer fasader snitt garasje bod.jpg
bottom of page