top of page
rev2EEA.jpg
Naust - Vindenes

Dette naustet ble bygget i en klassisk, men moderne stil, med tre som gjennomgående materiale.
Naustet gir plass og ly til aktiviteter knyttet til havet, og mulighet til å nyte sjølivet også på land.

smallA
rev2EEA
int1sA
xyzAE
Copy of Situasjonsplan
Copy of 1etasje
Copy of 2etasje
Copy of Takkplan
Copy of fasader
Copy of nord fasade
Copy of snittAA
Copy of snittBB
bottom of page