rev2EEA.jpg
Naust - Vindenes

En eiendom ved sjøen var stedet for dette naustprosjektet.
Et enkelt volum og bevarende arv fra trekonstruksjonen, og gir plass og ly til nautiske aktiviteter knyttet til havet.

smallA
rev2EEA
int1sA
xyzAE
Copy of Situasjonsplan
Copy of 1etasje
Copy of 2etasje
Copy of Takkplan
Copy of fasader
Copy of nord fasade
Copy of snittAA
Copy of snittBB