ålesund.jpg
Ålesund Parkering

Oppdraget var å skape en ny parkeringsplass for kjøretøy i tom tomt. Ate det samme fremmer forbindelsen mellom de øvre og nedre gatene, og gir et svar på den nødvendige forbindelsen mellom de to nivåene.

Ingang
Ingang

Inngang

2
2

Fasader

3
3

Tegninger

4
4

render bilder