top of page
Task B1.jpg
Ålesund Parkering

Oppdraget var å skape et nytt parkeringsanlegg på en tom tomt. Bygget fremmer forbindelsen mellom den øvre og nedre gaten, og gir et svar på den nødvendige forbindelsen mellom de to nivåene.

bottom of page