top of page
Search

Derfor bør du bruke arkitekt i hele prosessen

Arkitekter tegner ikke bare bygninger. Vi hjelper deg også i møte med byråkrati, jus, økonomi og utbyggere. Slik kan du spare både tid og penger.

Ja, du leste riktig. Hvis du bruker en arkitekt i hele prosessen, fra idé til ferdig prosjekt, kan du faktisk spare både tid og penger. Og du kan få en høyere salgssum, hvis du en gang skal selge.


Arkitekter er ikke bare utdannet til å utforme og tegne prosjektene. Gjennom utdanning og lang yrkeserfaring blir vi også gode på byråkrati og økonomistyring. Vi ser prosjektet som en helhet og kan være med å planlegge alle trinnene mest mulig effektivt og økonomisk.


Det finnes mange grunner til at det er lurt å involvere en arkitekt i hele prosessen med ditt drømmeprosjekt. Her er de viktigste:


Vi kjenner byråkratiet: Vi kjenner regelverket, og vi vet hvordan ting faktisk gjøres. Dermed vet vi hvordan vi skal forholde oss til byråkratiet og byggesakskontorene. Vi vet hva du må søke unntak for, hva du sannsynligvis får godkjent og hvilke deler av en idé som sannsynligvis må endres.

Hvis vi er med på en forhåndskonferanse (les mer om hva det er her), kan vi også lettere plukke opp de små hintene som gis, og dermed styre prosjektet mot en positiv beslutning.

Vi sørger også for at byggesøknaden blir riktig. Da trengs det ofte færre runder med kommunens byggesakskontor før de godkjenner, og du sparer tid.


Vi er din forkjemper: Vi er din representant, din forkjemper, inn mot kommune, naboer og håndverkere. Vi vet hva byggesakskontorene kan, og ikke kan, kreve, og vi vet hvordan vi kjemper imot når de er urimelige. Vi vet hva du kan forvente av håndverkere, både når det kommer til pris og levering. Og vi vet hva naboer kan klage på, og hva de ikke har noe de skulle ha sagt om.

Hvis du velger å involvere oss i hele prosessen, så kjemper vi for deg og ditt prosjekt hele veien.


Vi sørger for at alt er på stell: Vi vet hva slags informasjon og hvilke detaljer de forskjellige håndverkerne trenger, for at resultatet skal bli som vi håper. Vi passer også på at alle papirene er på plass fra alle parter. Dette er veldig viktig hvis du en dag skal selge.


Vi gjør jobben som byggefirmaer må leie inn andre til: Mange byggefirmaer sier de kan gjøre mange av de administrative og byråkratiske oppgavene som kreves i et bolig- eller hytteprosjekt. Men mange av dem gjør dem ikke selv, de leier isteden inn eksterne til å ta seg av dette. Du sparer dermed ikke penger hvis du kutter arkitekten når prosjektet er tegnet, eller før, du må bare betale mer til byggefirmaet.


Vi jobber for at du skal få det du trenger: Vi gir deg ikke bare det du ber om. Vi hjelper deg også å se muligheter du kanskje ikke har sett selv. Det gjelder både utforming, materialvalg og andre løsninger. Kan du spare i energikostnader senere ved å gjøre sånn isteden for sånn? Blir det enklere å samle familien rundt bordet hvis vi gjør sånn, ikke sånn? Alt dette tenker vi på, hele veien.


Summen av dette er at hele prosessen blir mer effektiv og gjerne kortere, og at du kan spare penger. Og du får en bedre opplevelse og et bedre resultat.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page