top of page
Search

Forhåndskonferanse - hva er det?

Updated: Mar 7, 2023

En forhåndskonferanse er et møte mellom deg som eier av en eiendom og saksbehandlere fra kommunen. Formålet med forhåndskonferansen er å informere om deg som tiltakshaver om rettigheter, regelverk og dokumentkrav til en byggesak. Alle kommuner plikter å tilby sine innbyggere en forhåndskonferanse i forbindelse med byggesaker, seksjonering og delesaker. Hvis tiltaket du skal bygge er søknadspliktig bør også foretaket som skal være ansvarlig søker delta på møtet.


Når bør du ta en forhåndskonferanse?

Stort sett bør en eier ta en forhåndskonferanse om alle typer byggesaker. Deretter blir du raskt vant til regelverket og reglene som gjelder for tomten din, og diskuterer ulike tolkninger av disse forskriftene og reglene.


Hvorfor det lønner seg å ta med en profesjonell til en forhåndskonferanse

Byggeforskriften (SAK10), § 6.10, sier i 3. ledd

«Forhåndskonferanse avholdes før søknad sendes inn. Kommunen kan innkalle berørte fagmyndigheter og andre berørte til konferansen, eventuelt etter ønske fra tiltakshaver. Kommunen og tiltakshaver eller ansvarlig søker skal på forhånd informeres gjensidig om hvem som skal delta. ”


En arkitekt vil også lettere plukke opp de små hintene som gis og kunne styre prosjektet mot en positiv beslutning.Les mer


193 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page